Sonder BV heeft sinds april 2011 haar activiteiten gestaakt. Een aantal activiteiten zijn door PeSo overgenomen. We verwijzen u derhalve door naar dat bedrijf: PeSo


Sonder BV was sinds 1962 ervaren in grond-, weg- en waterbouw. Achttien jaar later, in 1980, breidden wij de werkzaamheden uit met de specialiteit sloopwerk. Sloopwerk is tot 2010 de hoofdactiviteit van Sonder BV geweest.

Wij zijn altijd een klein bedrijf gebleven en dat was onze kracht. Voor ons was het leveren van maatwerk vanzelfsprekend. Hetzelfde gold voor het onderhouden van persoonlijk contact met de klant.

Het milieu kreeg ook onze aandacht. De methode die wij toepasten op sloopwerken, droeg bij aan de beperking van de groei van de afvalberg. Door de methode van precisiesloop zijn bepaalde materialen geschikt gebleken voor hergebruik.

Kortom, Sonder BV hield zich bezig met sloop- en grondwerk, transport, containerverhuur, straatwerk en verkoop van tweedehands sloopmaterialen. De activiteiten die we deden worden verder op deze internet site toegelicht.